tröskel på engelska

Här ar alla tröskel översättning till engelska

tröskel

[2trÖs:kel] subst.
< tröskel, tröskeln, trösklar >
- upphöjd bräda på golvet i dörröppning
threshold (the point at which a stimulus is of sufficient intensity to begin to produce an effect)
(bildligt "början"; även "nedre gräns (för en viss effekt)")
("figuratively, "beginning"; also, "lower limit (for a certain effect)"")
Exempel:
  • på tröskeln till en ny tid - on the threshold of a new age
Sammansättningar:
  • retningströskel - limen
Övrig: threshold, limen, the point at which a stimulus is of sufficient intensity to begin to produce an effect

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.