trappa på engelska

Här ar alla trappa översättning till engelska

trappa

[2trAp:a] subst.
< trappa, trappan, trappor >
- förbindelse med stegvisa avsatser mellan våningar
stairs
(även "trappuppgång")
("also, "entryway"")
Uttryck:
  • en trappa upp ("på första våningen ovanför gatuplanet") - on the first floor ("on the first storey above the ground floor")
Sammansättningar:
  • rulltrappa - escalator
  • trappräcke - banister
  • trappsteg - step
Övrig: stairs, escalator, banister, step

trappar ner

[trapar+nE:r] verb
< trappar ner, trappade, trappat, trappa >
- minska stegvis
wind down
Exempel:
  • han trappade ner sin arbetsinsats under de sista åren - he cut down his work load during his final years
Övrig: wind down

trappar upp

[traparUp:] verb
< trappar upp, trappade, trappat, trappa >
- öka stegvis
intensify, escalate
Övrig: intensify, escalate

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.