trivs på engelska

Här ar alla trivs översättning till engelska

trivs

[tri:vs] verb
< trivs, trivdes, trivts, trivas >
- finna sig väl tillrätta, känna tillfredsställelse
get on [well], enjoy
Exempel:
  • trivas med sitt arbete - enjoy one's work
  • hon trivs bra i Göteborg - she enjoys living in Göteborg
Övrig: get on [well], enjoy

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.