tro på engelska

Här ar alla tro översättning till engelska

tro

[tro:] subst.
< tro, tron >
- övertygelse att något är sant
belief
Exempel:
  • kan man sätta tro till sådana rykten? - can one trust such rumours?
Uttryck:
  • (göra något) i god tro ("utan att ana att något är fel") - (do sth.) in good faith ("without realizing anything is wrong")
Övrig: belief

tro

[tro:] subst.
< tro, tron >
- religiös övertygelse, lära, religion
faith
Exempel:
  • den kristna tron - the Christian faith
Sammansättningar:
  • folktro - folklore
  • bokstavstro - literalism
Övrig: faith, folklore, literalism

tror

[tro:r] verb
< tror, trodde, trott, tro >
- anse el. anta såsom sant, förmoda
believe
Exempel:
  • vi trodde att det skulle gå bra - we believed it would go well
Övrig: believe

tror

[tro:r] verb
< tror, trodde, trott, tro >
- ha en religiös övertygelse
believe
(bildligt "ha stark tilltro (till)")
("figuratively, "have strong faith (in)"")
Exempel:
  • tro på Gud - believe in God
  • tro på utvecklingen - believe in progress
Övrig: believe

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.