tron på engelska

Här ar alla tron översättning till engelska

tro

[tro:] subst.
< tro, tron >
- övertygelse att något är sant
belief
Exempel:
  • kan man sätta tro till sådana rykten? - can one trust such rumours?
Uttryck:
  • (göra något) i god tro ("utan att ana att något är fel") - (do sth.) in good faith ("without realizing anything is wrong")
Övrig: belief

tro

[tro:] subst.
< tro, tron >
- religiös övertygelse, lära, religion
faith
Exempel:
  • den kristna tron - the Christian faith
Sammansättningar:
  • folktro - folklore
  • bokstavstro - literalism
Övrig: faith, folklore, literalism

tron

[tro:n] subst.
< tron, tronen, troner >
- stol el. dyl för regerande furste
throne
(bildligt "kungamakt")
("figuratively, "power of the sovereign"")
Exempel:
  • bestiga tronen - ascend to the throne
Övrig: throne

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.