trumma på engelska

Här ar alla trumma översättning till engelska

trumma

[2trUm:a] subst.
< trumma, trumman, trummor >
- ett slags slaginstrument med skinn spänt över en ihålig cylinder
drum
Uttryck:
  • slå på trumman för ("göra reklam för") - beat one's drum for ("advertise")
Övrig: drum

trumma

[2trUm:a] subst.
< trumma, trumman, trummor >
- rörformig transportledning
conduit
(även allmänt "ihålig cylinder")
("also used generally, "hollow cylinder"")
Sammansättningar:
  • hisstrumma - lift shaft
  • bromstrumma - brake drum
Övrig: conduit, lift shaft, brake drum

trummar

[2trUm:ar] verb
< trummar, trummade, trummat, trumma >
- slå på trumma
drum
Övrig: drum

trummar ihop

[trumarihO:p] verb
< trummar ihop, trummade, trummat, trumma >
- uppbåda, sammankalla
drum up
Övrig: drum up

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.