tryck på engelska

Här ar alla tryck översättning till engelska

tryck

[tryk:] subst.
< tryck, trycket, tryck, trycken >
- kraft per ytenhet; press
pressure
(även bildligt "påverkan, påtryckning")
("also used figuratively, "influence"")
Exempel:
  • opinionens tryck - the pressure of opinion
Sammansättningar:
  • blodtryck - blood pressure
  • skattetryck - tax burden
Övrig: pressure, blood pressure, tax burden

tryck

[tryk:] subst.
< tryck, trycket, tryck, trycken >
- ordbetoning, tonvikt
stress
Exempel:
  • trycket stiger på andra stavelsen - the second syllable of the word is stressed
Övrig: stress

tryck

[tryk:] se "trycker" 2
< tryck, trycket, tryck, trycken >
- tryckning (av böcker etc); tryckt skrift
print
Exempel:
  • uppsatsen finns i tryck - the essay is available in print
Sammansättningar:
  • trycksvärta - printer's ink
Övrig: print, printer's ink

trycker

[trYk:er] verb
< trycker, tryckte, tryckt, tryck, trycka >
- utöva tryck, pressa
press, weigh down
(även bildligt "tynga, plåga")
("also used figuratively, "burden, torment"")
Exempel:
  • vad är det som trycker dig? - what is troubling you?
  • tryck på knappen! - press the button!
  • skorna trycker på tårna - these shoes pinch my toes
Övrig: press, weigh down

trycker

[trYk:er] verb
< trycker, tryckte, tryckt, tryck, trycka >
- framställa (böcker etc) i tryckpress
print
Övrig: print

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.