undantagande från atp på engelska

Här ar alla undantagande från atp översättning till engelska

undantagande från ATP

[2Un:danta:gande frå:n a:te:pE:] subst.
- möjlighet för den som har inkomst av rörelse eller jordbruk att begära att inte omfattas av ATP
exemption from the ATP supplementary pension scheme (the option for people who have an income from a business or from farming to request exemption from the ATP supplementary pension insurance scheme)
Undantagandet omfattar även sjukpenningförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. De försämrade förmånerna medför lägre avgifter.
"The exemption also applies to the sickness benefit insurance scheme and the industrial injury insurance scheme. The lower benefits mean that lower fees are payable."
Övrig: exemption from the atp supplementary pension scheme, the option for people who have an income from a business or from farming to request exemption from the atp supplementary pension insurance scheme

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.