underhållsbidrag på engelska

Här ar alla underhållsbidrag översättning till engelska

underhållsbidrag

[2Un:derhål:sbi:dra:g] subst.
< underhållsbidrag, underhållsbidraget, underhållsbidrag, underhållsbidragen >
- ett bestämt belopp som betalas regelbundet till barn från förälder som inte lever tillsammans med det och inte har vårdnaden om det
maintenance
Underhållsbidraget bestäms genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom. Vid äktenskapsskillnad kan även make i vissa fall få underhållsbidrag från den andra maken.
"Maintenance is fixed in an agreement between the parents or by the court. In some divorce cases the spouse may be awarded maintenance (alimony) to be paid by the other spouse."
Övrig: maintenance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.