unesco på engelska

Här ar alla unesco översättning till engelska

Unesco

[unEs:ko] namn
UNESCO
FN:s kulturorgan
"The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization"
Övrig: unesco

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.