uppbåd på engelska

Här ar alla uppbåd översättning till engelska

uppbåd

[2Up:bå:d] subst.
< uppbåd, uppbådet, uppbåd, uppbåden >
- grupp människor som sammankallas för visst syfte
band (force, crowd, troop, posse; a group of people who have gathered for a particular purpose)
Övrig: band, force, crowd, troop, posse, a group of people who have gathered for a particular purpose

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.