uppe på engelska

Här ar alla uppe översättning till engelska

uppe

[2Up:e el.2åp:e] adv.
- i ett läge högt upp
Variantform: oppe
up (high position)
Exempel:
  • uppe i trädet - up the tree
  • uppe på berget - up the mountain
  • kostnaden är uppe i en miljon - the cost is upwards of a million
Uttryck:
  • frågan var uppe ("diskuterades") på sammanträdet - the question was brought up ("was discussed") at the meeting
Övrig: up, high position

uppe

[2Up:e el.2åp:e] adv.
- uppstigen (från sängen), på benen
Variantform: oppe
up (out of bed, on one's feet)
Exempel:
  • är du inte uppe än? - aren't you up yet?
Övrig: up, out of bed, on one's feet

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.