uppehåll på engelska

Här ar alla uppehåll översättning till engelska

uppehåll

[2Up:ehål:] subst.
< uppehåll, uppehållet, uppehåll, uppehållen >
- avbrott, paus
break (interruption, intermission, halt, interval)
Exempel:
  • göra ett uppehåll i diskussionen - pause during the discussion, interrupt the discussion for a break
Sammansättningar:
  • sommaruppehåll - summer break (recess)
Övrig: break, summer break, interruption, intermission, halt, interval

uppehåll

[2Up:ehål:] subst.
< uppehåll, uppehållet, uppehåll, uppehållen >
- väder då det inte regnar
dry
Sammansättningar:
  • uppehållsväder - (mainly) dry weather, fair
Övrig: dry, dry weather, fair

uppehåll

[2Up:ehål:] se "uppehåller sig"
< uppehåll, uppehållet, uppehåll, uppehållen >
- vistelse
stay (sojourn)
Övrig: stay, sojourn

uppehåller

[2Up:ehål:er] verb
< uppehåller, uppehöll, uppehållit, uppehåll, uppehålla >
- hålla kvar
keep up (maintain, sustain)
Exempel:
  • man måste uppehålla sina kunskaper - one must keep up one's knowledge
Övrig: keep up, maintain, sustain

uppehåller

[2Up:ehål:er] verb
< uppehåller, uppehöll, uppehållit, uppehåll, uppehålla >
- hindra, fördröja
detain (hinder, delay)
Exempel:
  • jag skall inte uppehålla dig länge - I shall not keep (detain) you long
Övrig: detain, hinder, delay

uppehåller sig

[2Up:ehål:er+sej] verb
< uppehåller sig, uppehöll, uppehållit, uppehåll, uppehålla >
- hålla till, vistas
live (stay, stop)
Exempel:
  • han uppehåller sig i Stockholmstrakten - he lives (resides) in the Stockholm area
Övrig: live, stay, stop

uppehåller sig

[2Up:ehål:er+sej] verb
< uppehåller sig, uppehöll, uppehållit, uppehåll, uppehålla >
- ägna viss tid åt
spend time on (dwell on, spend time on)
Exempel:
  • talaren uppehöll sig länge vid den historiska bakgrunden - the speaker devoted a lot of time on the historical background
Övrig: spend time on, dwell on, spend time on

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.