uppsöker på engelska

Här ar alla uppsöker översättning till engelska

uppsöker

[2Up:sö:ker] verb
< uppsöker, uppsökte, uppsökt, uppsök, uppsöka >
- leta reda på
find (search out, seek out, hunt up, look up, call on)
Exempel:
  • han fick uppsöka sjukhus - he had to find a hospital
Uttryck:
  • uppsökande verksamhet ("det att systematiskt söka upp personer för att ge hjälp och stöd") - outreach work ("systematically seeking people out to give them help and support")
Övrig: find, search out, seek out, hunt up, look up, call on

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.