uppslitande på engelska

Här ar alla uppslitande översättning till engelska

uppslitande

[2Up:sli:tande] adj.
- psykiskt påfrestande
distressing, trying
Exempel:
  • en uppslitande tvist - a distressing dispute
Övrig: distressing, trying

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.