upptäckt på engelska

Här ar alla upptäckt översättning till engelska

upptäcker

[2Up:tek:er] verb
< upptäcker, upptäckte, upptäckt, upptäck, upptäcka >
- finna (något obekant), träffa på
discover
Exempel:
  • Columbus upptäckte Amerika - Columbus discovered America
Avledningar:
  • upptäckare - discoverer, explorer
Övrig: discover, discoverer, explorer

upptäcker

[2Up:tek:er] verb
< upptäcker, upptäckte, upptäckt, upptäck, upptäcka >
- lägga märke till (ett faktum), observera
discover
Exempel:
  • jag upptäckte att jag hade kört fel - I discovered I had taken the wrong turning
Övrig: discover

upptäckt

[2Up:tek:t] subst.
< upptäckt, upptäckten, upptäckter >
- det att upptäcka(s), iakttagelse
discovery
Exempel:
  • undgå upptäckt - avoid discovery
Övrig: discovery

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.