utan på engelska

Här ar alla utan översättning till engelska

utan

[2U:tan] adv.
Uttryck:
  • (känna någon) utan och innan ("fullständigt") - (know someone) inside out ("very well indeed")

utan

[2U:tan] konj.
- men
but
(anger motsats)
("states the opposite")
Exempel:
  • inte bara i Sverige utan också utomlands - not only in Sweden but also abroad
Övrig: but

utan

[2U:tan] prep.
- i avsaknad av, saknande
without
Exempel:
  • vara utan mat - be without food
  • han smög sig fram utan att bli sedd - he crept forward without being seen
Uttryck:
  • utan tvivel ("helt säkert, otvivelaktigt") - without doubt ("absolutely certainly, indisputably")
  • utan tvekan ("helt säkert") - without doubt ("absolutely certainly")
  • utan vidare ("helt enkelt") - just like that ("quite simply")
Övrig: without

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.