utblick på engelska

Här ar alla utblick översättning till engelska

utblick

[2U:tblik:] subst.
< utblick, utblicken, utblickar >
- utsikt
view
(mest bildligt)
("mostly used figuratively")
Exempel:
  • föredraget innehöll intressanta historiska utblickar - the lecture contained interesting historical views (references)
Övrig: view

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.