utgångspunkt på engelska

Här ar alla utgångspunkt översättning till engelska

punkt

[[email protected]:kt] subst.
< punkt, punkten, punkter >
- plats, läge
point
Exempel:
  • vi har kommit till en punkt där ingen återvändo är möjlig - we have come to the point of no return
Sammansättningar:
  • tyngdpunkt - centre of gravity
  • tidpunkt - (point of) time
  • samlingspunkt - meeting place
  • utgångspunkt - starting point
Övrig: point, centre of gravity, time, meeting place, starting point

utgångspunkt

[2U:tgå@[email protected]:kt] subst.
< utgångspunkt, utgångspunkten, utgångspunkter >
- ställe där man börjar, startpunkt
starting point
Exempel:
  • tjäna som utgångspunkt för en diskussion - serve as the starting point for a discussion
Uttryck:
  • med utgångspunkt i (el. från) ("utifrån") - taking ... as a starting point
Övrig: starting point

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.