utgår på engelska

Här ar alla utgår översättning till engelska

utgår

[2U:tgå:r] verb
< utgår, utgick, utgått, utgå >
- starta
start, assume
(bildligt "ha som utgångspunkt, förutsätta")
("figuratively "take as a startingpoint, assume"")
Exempel:
  • bussen utgår från Malmö - the bus starts from Malmö
  • jag utgår från att priset kommer att höjas - I assume (take it) that the price will go up
Övrig: start, assume

utgår

[2U:tgå:r] verb
< utgår, utgick, utgått, utgå >
- strykas, uteslutas
omit (exclude, cancel, strike out, expunge)
Exempel:
  • programpunkten utgår - this point on the programme is deleted
Övrig: omit, exclude, cancel, strike out, expunge

utgår

[2U:tgå:r] verb
< utgår, utgick, utgått, utgå >
- betalas ut
being paid out
Exempel:
  • ersättning utgår med halva beloppet - half the amount is payable as compensation
Övrig: being paid out

utgår

[2U:tgå:r] verb
< utgår, utgick, utgått, utgå >
- ta slut, upphöra
Användning: även lös sms
end (expire, run out)
Exempel:
  • ansökningstiden utgår på måndag - the application period ends (expires) on Monday
Övrig: end, expire, run out

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.