utmätning på engelska

Här ar alla utmätning översättning till engelska

utmätning

[2U:tmä:[email protected]] subst.
< utmätning, utmätningen, utmätningar >
- tvångshämtning (genom kronofogden) av en persons egendom för att få ut pengar till att betala dennes obetalda skulder
distraint, seizure (collection (by the enforcement service) of a person's property to realize money to pay off the person's outstanding debts)
Egendomen säljs sedan på offentlig auktion.
"The goods are then sold at public auction."
Övrig: distraint, seizure, collection of a person's property to realize money to pay off the person's outstanding debts

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.