utom på engelska

Här ar alla utom översättning till engelska

utom

[2U:tåm:] prep.
- utanför
outside, beyond
Motsatser: inom
(i fraser och sms)
("in phrases and separable compounds")
Exempel:
  • utom räckhåll - out of reach
  • utom äktenskapet - outside marriage
Uttryck:
  • vara utom sig ("vara förtvivlad") - be beside oneself
Övrig: outside, beyond

utom

[2U:tåm:] prep.
- med undantag av
except
Exempel:
  • alla utom jag - everyone except me
Övrig: except

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.