utryckning på engelska

Här ar alla utryckning översättning till engelska

rycker ut

[rykerU:t] verb
< rycker ut, ryckte, ryckt, ryck, rycka >
- lämna militärtjänstgöring
be demobilized (having completed military service)
(även allmänt "(hastigt) ge sig av på uppdrag")
("also commonly ("suddenly go off on an assignment (turn out)"")
Exempel:
  • brandkåren fick rycka ut - the fire brigade had to turn out
Avledningar:
  • utryckning - turn out (in answer to an emergency call)
Övrig: be demobilized, turn out

utryckning

[2U:tryk:[email protected]] subst.
< utryckning, utryckningen, utryckningar >
- det att rycka ut från det militära
discharge
(även "det att (hastigt) ge sig av på uppdrag")
("also, a response to an emergency call")
Sammansättningar:
  • brandkårsutryckning - fire emergency call response
  • utryckningsfordon - emergency services vehicle
Övrig: discharge, fire emergency call response, emergency services vehicle

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.