utsatt på engelska

Här ar alla utsatt översättning till engelska

utsatt

[2U:tsat:] se sätter ut
set out
Övrig: set out

utsatt

[2U:tsat:] se utsätter
exposed
Övrig: exposed

utsatt

[2U:tsat:] adj.
< utsatt, utsatt, utsatta >
- som är i ett farligt läge
vulnerable
Exempel:
  • utsatta grupper i samhället - vulnerable groups in the community
Övrig: vulnerable

utsätter

[2U:tset:er] verb
< utsätter, utsatte, utsatt, utsätt, utsätta >
- göra till föremål (för något negativt)
expose
Exempel:
  • han utsattes för påtryckningar - he was subjected to pressure
Övrig: expose

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.