utslagsröst på engelska

Här ar alla utslagsröst översättning till engelska

utslagsröst

[2U:tsla:gsrös:t] subst.
< utslagsröst, utslagsrösten >
- röst som avgör ett beslut vid lika röstetal
casting (decisive) vote
Övrig: casting vote

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.