uttryck på engelska

Här ar alla uttryck översättning till engelska

uttryck

[2U:tryk:] subst.
< uttryck, uttrycket, uttryck, uttrycken >
- yttre tecken, manifestation
expression
Exempel:
  • ge uttryck för sin besvikelse - express one's disappointment
Sammansättningar:
  • ansiktsuttryck - facial expression
  • uttrycksfull - expressive
Övrig: expression, facial expression, expressive

uttryck

[2U:tryk:] subst.
< uttryck, uttrycket, uttryck, uttrycken >
- ordförbindelse, formulering
expression
Sammansättningar:
  • kraftuttryck - strong language, curse, oath
Övrig: expression, strong language, curse, oath

uttrycker

[2U:tryk:er] verb
< uttrycker, uttryckte, uttryckt, uttryck, uttrycka >
- ge uttryck för; formulera
express; manifest
Exempel:
  • han uttryckte stor förståelse för flyktingarnas situation - he expressed great sympathy for the refugees' plight
  • uttrycka sig försiktigt - speak with caution
Övrig: express, manifest

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.