vädrar på engelska

Här ar alla vädrar översättning till engelska

vädrar

[2vÄ:drar] verb
< vädrar, vädrade, vädrat, vädra >
- släppa in frisk luft (i ett rum), lufta
air
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
  • vädra sina åsikter - air one's opinions
Avledningar:
  • vädring - airing
Övrig: air, airing

vädrar

[2vÄ:drar] verb
< vädrar, vädrade, vädrat, vädra >
- andas in lukten av (något)
scent
(om djur; bildligt "ana, förutse")
("of animals; figuratively "have a presentiment, predict"")
Uttryck:
  • vädra sensation ("tro att något sensationellt kommer att hända") - predict a sensation ("believe that sth. sensational is going to happen")
Övrig: scent

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.