väg på engelska

Här ar alla väg översättning till engelska

väg

[vä:g] subst.
< väg, vägen, vägar >
- mark som man färdas på, gata; resa; avstånd, distans
way
(även abstrakt om utveckling etc)
("also abstractly of development etc.")
Exempel:
 • krokiga vägar - windy roads
 • tre timmars väg - a three-hour journey
 • hur lång väg har du till arbetet? - how far is it to your work?
 • konflikten kan lösas på fredlig väg - the conflict can be resolved in a peaceful way
Uttryck:
 • politikerna är på väg att enas ("håller på") - the politicians are on the way to agreeing ("in the process of reaching agreement")
 • hitta vägen ("hitta rätt") - find the way
 • stå/vara i vägen ("hindra") - stand/be in the way ("hinder")
 • vart tog han vägen? ("var blev han av?") - where did he go? ("what happened to him?")
Sammansättningar:
 • motorväg - motorway
 • landsväg - main (country) road
 • korsväg - crossroads
 • vägkorsning - crossroads, intersection
Övrig: way, motorway, main road, crossroads, crossroads, intersection

väger

[vÄ:ger] verb
< väger, vägde, vägt, väg, väga >
- mäta vikten på
weigh
Exempel:
 • väga mjöl - weigh flour
Övrig: weigh

väger

[vÄ:ger] verb
< väger, vägde, vägt, väg, väga >
- ha (såsom) vikt
weigh
(bildligt "ha betydelse")
("figuratively "be significant"")
Exempel:
 • hur mycket väger du? - how much do you weigh?
 • hans ord väger tungt - his words carry great weight
 • vägande skäl - important reasons
Övrig: weigh

väger

[vÄ:ger] verb
< väger, vägde, vägt, väg, väga >
- balansera
(bildligt "vara oviss eller vacklande")
("figuratively "be unsure or hesitant"")
Exempel:
 • det står och väger mellan de två partierna - it's in the balance between the two parties

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.