väga på engelska

Här ar alla väga översättning till engelska

väga

[2vÄ:ga] subst.
Uttryck:
  • gå till väga ("göra något på ett visst sätt") - proceed ("do sth. in a certain way")

väger

[vÄ:ger] verb
< väger, vägde, vägt, väg, väga >
- mäta vikten på
weigh
Exempel:
  • väga mjöl - weigh flour
Övrig: weigh

väger

[vÄ:ger] verb
< väger, vägde, vägt, väg, väga >
- ha (såsom) vikt
weigh
(bildligt "ha betydelse")
("figuratively "be significant"")
Exempel:
  • hur mycket väger du? - how much do you weigh?
  • hans ord väger tungt - his words carry great weight
  • vägande skäl - important reasons
Övrig: weigh

väger

[vÄ:ger] verb
< väger, vägde, vägt, väg, väga >
- balansera
(bildligt "vara oviss eller vacklande")
("figuratively "be unsure or hesitant"")
Exempel:
  • det står och väger mellan de två partierna - it's in the balance between the two parties

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.