väl på engelska

Här ar alla väl översättning till engelska

väl

[vä:l] adv.
- på ett bra sätt
Användning: betonat
well
(även allmänt "mycket")
("also commonly "very"")
Exempel:
  • väl förberedd - well prepared
  • väl insatt i frågan - very well-informed about (familiar with) the matter
  • det är väl känt - that is well known
  • vara väl medveten om - be well aware of
Övrig: well

väl

[vä:l] adv.
- i alltför hög grad
Användning: betonat
too
Exempel:
  • är hon inte lite väl ung? - isn't she a little too young?
Övrig: too

väl

[vä:l] adv.
- nog, troligen, eller hur?
Användning: obetonat
surely
Exempel:
  • jag får väl gå nu - I suppose I have to go now
  • du är väl inte arg? - surely you are not angry?
  • du fattar väl att vi måste gå nu? - surely you realize we have to go now?
Övrig: surely

väl

[ve:l] subst.
- välfärd
welfare
Uttryck:
  • i väl och ve ("i medgång och motgång") - for better or for worse, in prosperity and adversity
Övrig: welfare

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.