välsignar på engelska

Här ar alla välsignar översättning till engelska

välsignar

[[email protected]:nar] verb
< välsignar, välsignade, välsignat, välsigna >
- be Gud beskydda
bless
(även allmänt "prisa, vara glad över")
("also commonly "praise, be happy about"")
Övrig: bless

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.