värde på engelska

Här ar alla värde översättning till engelska

värde

[2vÄ:r+de] subst.
< värde, värdet, värden, värdena >
- (uppskattat) pris (hos något)
value
Exempel:
  • böcker till ett värde av tusen kronor - books to the value of (worth) one thousand kronor
  • värdet av (el. på) aktierna - the value of the shares
Sammansättningar:
  • försäljningsvärde - sales (retail) value
  • värdepapper - bond, stock, security
Övrig: value, sales value, bond, stock, security

värde

[2vÄ:r+de] subst.
< värde, värdet, värden, värdena >
- betydelse, vikt
worth
Exempel:
  • han är väl medveten om sitt värde - he is well-aware of his worth
Uttryck:
  • sätta värde på ("uppskatta") - appreciate
Sammansättningar:
  • människovärde - human dignity
Övrig: worth, human dignity

värde

[2vÄ:r+de] subst.
< värde, värdet, värden, värdena >
- tal (som anger storleken på en variabel), siffra
value
Sammansättningar:
  • gränsvärde - threshold value
  • medelvärde - mean (average) value
Övrig: value, threshold value, mean value

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.