värld på engelska

Här ar alla värld översättning till engelska

värld

[vä:r+d] subst.
< värld, världen, världar >
- allt som existerar
world
(särskilt om "(planeten) jorden")
("particularly of "the (planet) Earth"")
Exempel:
 • över hela världen - all over the world
 • världens största fartyg - the biggest ship in the world
Uttryck:
 • det är inte hela världen ("det är inte så viktigt") - it is not the end of the wold ("it is not that important")
Sammansättningar:
 • världsrymden - outer space, the universe
 • världskarta - map of the world
Övrig: world, outer space, the universe, map of the world

värld

[vä:r+d] subst.
< värld, världen, världar >
- tid då människan lever, människolivet
world
Uttryck:
 • komma till världen ("födas") - come into the world ("be born")
 • förr i världen ("i äldre tider") - in former times ("in the old days")
Övrig: world

värld

[vä:r+d] subst.
< värld, världen, världar >
- område där något existerar, verksamhetsområde
world
Exempel:
 • den akademiska världen - the academic world
 • världen under havsytan - the undersea world
Uttryck:
 • (den) undre världen ("brottslingarna") - (the) underworld ("the criminal world")
Sammansättningar:
 • affärsvärld - business world
 • djurvärld - animal world
Övrig: world, business world, animal world

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.