värnplikt på engelska

Här ar alla värnplikt översättning till engelska

plikt

[plik:t] subst.
< plikt, plikten, plikter >
- inre tvång, skyldighet
duty
Exempel:
  • fullgöra sina plikter - carry out (perform) one's duties
  • känna något som en plikt - feel sth. to be one's duty
  • plikten att ta hand om sina barn - the duty to look after one's children
Sammansättningar:
  • skolplikt - obligation to attend school, compulsory school attendance
  • värnplikt - (compulsory) military service
  • stopplikt - obligation to stop
  • tystnadsplikt - professional secrecy, confidentiality
  • pliktkänsla - sense of duty
  • plikttrogen - dutiful, loyal
Övrig: duty, obligation to attend school, compulsory school attendance, military service, obligation to stop, professional secrecy, confidentiality, sense of duty, dutiful, loyal

värnplikt

[2vÄ:r+nplik:t] subst.
< värnplikt, värnplikten >
- skyldighet för män (i Sverige mellan 18 och 47 år) att delta i det militära försvaret
compulsory military service (conscription)
Sammansättningar:
  • värnpliktstjänstgöring - compulsory military service
Övrig: compulsory military service, compulsory military service, conscription

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.