värst på engelska

Här ar alla värst översättning till engelska

illa

[2Il:a] adv.
< illa, värre, värst >
- inte bra, dåligt
badly
Exempel:
 • höra illa - be hard of hearing
 • tycka illa om - dislike
 • illa dold förtjusning - ill-concealed glee
Uttryck:
 • ligga illa till ("ha dåliga chanser") - do not look good ("have bad prospects")
 • lukta illa ("ha dålig lukt") - smell bad ("have a bad smell")
 • må illa ("ha kväljningar") - feel bad ("be nauseous")
 • råka illa ut ("råka i besvär") - get into trouble ("get into a predicament")
 • tala illa om ("förtala") - say bad things about ("slander")
 • bära sig illa åt ("uppträda otrevligt") - behave badly ("act unpleasantly")
 • ta illa vid sig ("ta åt sig, bli förargad") - be upset ("take to heart, become angry")
 • vara illa ute ("vara i en farlig situation") - be in a bad way ("be in a dangerous situation")
Övrig: badly

illa

[2Il:a] adv.
< illa, värre, värst >
- mycket
very
Uttryck:
 • illa kvickt ("mycket snabbt, genast") - very quick ("very fast, at once")
Övrig: very

värre

[vÄr:e] adj.
< värre, värst, värsta >
- ännu mer ogynnsamt, skadligare
Användning: komparativ
worse
(även allmänt "svårare")
("also commonly "harder"")
Exempel:
 • vad värre är - what's worse
 • det värsta jag vet - a thing I hate (can't stand)
 • i den värsta hettan - at the hottest (time of the day)
Uttryck:
 • i värsta fall ("som det sämsta alternativet") - if it comes to the worst ("as the worst alternative")
Övrig: worse

värst

[vär+s:t] adv.
- speciellt, vidare
Användning: vid negation
particularly
Exempel:
 • inte så värst ofta - not particularly often
Övrig: particularly

värst

[vär+s:t] se värre adj.
Användning: superlativ
worst
Övrig: worst

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.