väsentligt på engelska

Här ar alla väsentligt översättning till engelska

väsentlig

[vesEn:tlig] adj.
< väsentlig, väsentligt, väsentliga >
- huvudsaklig, viktig
essential
Exempel:
  • kritik på väsentliga punkter - criticism of important (significant, crucial) points
  • det väsentliga är att ingen skadas - the important thing is that no one is hurt
Övrig: essential

väsentligt

[vesEn:tli(k)t] adv.
- mycket
substantially
(allmänt förstärkande)
("generally used as an intensifier")
Exempel:
  • en väsentligt högre summa - a substantially (considerably, significantly) higher amount
Övrig: substantially

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.