vågar på engelska

Här ar alla vågar översättning till engelska

våg

[vå:g] subst.
< våg, vågen, vågar >
- apparat att väga med
scales (weighing machine)
Sammansättningar:
  • brevvåg - letter scales
Övrig: scales, letter scales, weighing machine

vågar

[2vÅ:gar] verb
< vågar, vågade, vågat, våga >
- ha mod till (att)
dare
(i vissa uttryck "riskera")
("in some expressions "risk"")
Exempel:
  • jag vågar inte simma på djupt vatten - I dare not swim in deep water
  • våga sig in i huset - dare to go into the house
  • våga livet - risk one's life
Övrig: dare

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.