vård på engelska

Här ar alla vård översättning till engelska

vård

[vå:r+d] subst.
< vård, vården, vårdar >
- skötsel, tillsyn
Användning: ej plural
care
(av svaga el sjuka personer)
("of weak or ill people")
Uttryck:
  • öppen vård ("vårdform utanför sjukhus el. anstalt") - non-institutional care ("care outside hospitals or institutions")
  • sluten vård ("vårdform där patienten etc är intagen på sjukhus el. annan institution") - institutional care ("care when the patient etc. is admitted to hospital or another institution")
Sammansättningar:
  • barnavård - child care
  • intensivvård - intensive care
  • sjukvård - nursing
  • tandvård - dental care
  • vårdsektor - health care sector
  • vårdplats - bed (in a hospital or institution)
Övrig: care, child care, intensive care, nursing, dental care, health care sector, bed

vård

[vå:r+d] subst.
< vård, vården, vårdar >
- minnesmärke
monument
Sammansättningar:
  • gravvård - tomb(stone), sepulchral monument
  • minnesvård - memorial
Övrig: monument, tomb, sepulchral monument, memorial

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.