vårdar på engelska

Här ar alla vårdar översättning till engelska

vård

[vå:r+d] subst.
< vård, vården, vårdar >
- skötsel, tillsyn
Användning: ej plural
care
(av svaga el sjuka personer)
("of weak or ill people")
Uttryck:
 • öppen vård ("vårdform utanför sjukhus el. anstalt") - non-institutional care ("care outside hospitals or institutions")
 • sluten vård ("vårdform där patienten etc är intagen på sjukhus el. annan institution") - institutional care ("care when the patient etc. is admitted to hospital or another institution")
Sammansättningar:
 • barnavård - child care
 • intensivvård - intensive care
 • sjukvård - nursing
 • tandvård - dental care
 • vårdsektor - health care sector
 • vårdplats - bed (in a hospital or institution)
Övrig: care, child care, intensive care, nursing, dental care, health care sector, bed

vård

[vå:r+d] subst.
< vård, vården, vårdar >
- minnesmärke
monument
Sammansättningar:
 • gravvård - tomb(stone), sepulchral monument
 • minnesvård - memorial
Övrig: monument, tomb, sepulchral monument, memorial

vårdar

[2vÅ:r+dar] verb
< vårdar, vårdade, vårdat, vårda >
- ge vård åt
take care of (tend, look after, nurse, treat)
(även "hålla i skick")
("also "keep in good condition"")
Exempel:
 • vårda sitt språk - pay attention to one's use of language
 • pojken vårdas på sjukhus för benbrott - the boy is (being treated) in hospital for a broken leg
Övrig: take care of, tend, look after, nurse, treat

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.