vårdhem på engelska

Här ar alla vårdhem översättning till engelska

hem

[hem:] subst.
< hem, hemmet, hem, hemmen >
- institution som fungerar som bostad
home; house (an institution or building serving as a home or as accommodation)
Sammansättningar:
  • vårdhem - nursing home
  • daghem - day nursery
  • vandrarhem - youth hostel
Övrig: home, house, nursing home, day nursery, youth hostel, an institution or building serving as a home or as accommodation

vårdhem

[2vÅ:r+dhem:] subst.
< vårdhem, vårdhemmet, vårdhem, vårdhemmen >
- hem för gravt utvecklingsstörda som behöver långvarig omvårdnad
nursing home (home for the severely mentally disabled in need of long-term care)
Vårdhemmen är under avveckling och någon nyintagning skall inte ske. Gruppbostäder, elevhem och enskilda hem ersätter vårdhemmen.
"These institutions are being phased out and are not taking in any new patients. Group homes, student homes and single homes are replacing the care homes."
Övrig: nursing home, home for the severely mentally disabled in need of long-term care

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.