vad på engelska

Här ar alla vad översättning till engelska

vad

[va:(d)] adv.
how
(i utrop för att ange hög grad)
("in exclamations, to denote a high degree")
Exempel:
 • vad dum jag är! - how silly I am!
 • vad snällt av dig! - how kind of you!
Övrig: how

vad

[va:(d)] se "vem, vilken"
Användning: neutral form
what
(används i frågor)
("used in questions")
Exempel:
 • vad heter du? - what is your name?
 • vad kostar fisken? - how much is the fish?
 • vad är klockan? - what time is it?
Uttryck:
 • va (el. vadå)? ("vad säger du?, hursa?") - what? ("what are you saying?, what do you mean?")
Övrig: what

vad

[va:(d)] pron.
- det som, vilket
Användning: neutral form; relativt
what
Exempel:
 • jag förstår inte vad du säger - I don't understand what you are saying
Uttryck:
 • vad som helst ("allt möjligt") - whatever ("anything at all")
Övrig: what

vad

[va:d] subst.
< vad, vaden, vader >
- bakre (muskulös) del av underbenet
calf
Övrig: calf

vad

[va:d] subst.
< vad, vadet, vad, vaden >
- en slags tävling där man satsar pengar på att man har rätt i en viss fråga (som kommer att avgöras senare)
bet
(även om den summa pengar som satsas)
("also of the sum of money that is bet")
Exempel:
 • vinna ett vad - win a bet
Uttryck:
 • ska vi slå vad? ("vågar du satsa pengar på att du har rätt?") - do you want to bet on it? ("dare you bet that you are right?")
Sammansättningar:
 • vadslagning - betting, wagering
Övrig: bet, betting, wagering

vad

[va:d] subst.
< vad, vadet, vad, vaden >
- överklagande till hovrätten av en dom i tingsrätten
appeal
Övrig: appeal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.