vagga på engelska

Här ar alla vagga översättning till engelska

vagga

[2vAg:a] subst.
< vagga, vaggan, vaggor >
- säng (som kan gunga) för spädbarn
cradle
(bildligt "plats där något har uppstått")
("figuratively "place where sth. began"")
Exempel:
  • från vaggan till graven - from the cradle to the grave
  • den västerländska kulturens vagga - the cradle of western culture
Övrig: cradle

vaggar

[2vAg:ar] verb
< vaggar, vaggade, vaggat, vagga >
- röra sakta fram och tillbaka
rock
Exempel:
  • vagga barnet till sömns - rock the baby to sleep
Sammansättningar:
  • vaggsång - lullaby
  • vaggvisa - lullaby
Övrig: rock, lullaby, lullaby

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.