vakar på engelska

Här ar alla vakar översättning till engelska

vak

[va:k] subst.
< vak, vaken, vakar >
- hål i isen
hole in the ice
Övrig: hole in the ice

vakar

[2vA:kar] verb
< vakar, vakade, vakat, vaka >
- det att avstå från att sova (under natten)
sit (stay) up
(även allmännare "vakta")
("also more general "watch"")
Exempel:
  • vaka vid en sjuksäng - sit up (watch over) sby who is sick
  • barnen vakade vid moderns sjuksäng - the children kept watch by their mother's sickbed
  • vaka över sina ägodelar - guard (keep watch over) one's possessions
Sammansättningar:
  • likvaka - vigil (over a corpse) wake
  • nyårsvaka - see the new year in
  • valvaka - waiting for the election results (to come in)
Övrig: sit up, vigil wake, see the new year in, waiting for the election results

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.