val på engelska

Här ar alla val översättning till engelska

val

[va:l] subst.
< val, valen, valar >
- stort fiskliknande däggdjur i havet
whale
Sammansättningar:
 • blåval - blue whale
Övrig: whale, blue whale

val

[va:l] subst.
< val, valet, val, valen >
- det att välja
choice
Exempel:
 • ett svårt val - a difficult choice
Uttryck:
 • vara i valet och kvalet ("ha svårt att bestämma sig") - be facing a difficult choice, be on the horns of a dilemma ("have difficulty in making up one's mind")
Övrig: choice

val

[va:l] subst.
< val, valet, val, valen >
- offentlig röstning
election
(på kandidat till befattning el. förtroendepost)
("by vote of candidates to an office or position of trust")
Exempel:
 • val av ordförande - election of chairman (president)
 • allmänna val - general election
Sammansättningar:
 • nyval - new election
 • kommunalval - local government (municipal) election
 • riksdagsval - general election
 • valberedning - election committee
 • valfusk - electoral (ballot) rigging
 • valhemlighet - election secret
 • valkampanj - election campaign
Övrig: election, new election, local government election, general election, election committee, electoral rigging, election secret, election campaign

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.