validitet på engelska

Här ar alla validitet översättning till engelska

validitet

[validitE:t] subst.
< validitet, validiteten >
- giltighet i ett visst sammanhang
validity
(särskilt som statistisk term för att ange om ett test mäter det som det skall mäta)
("particularly as a statistical term to denote that a test measures what it is supposed to measure")
Övrig: validity

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.