van- på engelska

Här ar alla van- översättning till engelska

van-

[2vA:n-] förled
- som utgör motsatsen till (det önskade), bristande
mis-, dis-
Sammansättningar:
  • vanföreställning - delusion, fallacy
  • vanskötsel - mismanagement
  • vantrivsel - discomfort, dissatisfaction
  • vanvård - neglect, negligence
Övrig: mis-, dis-, delusion, fallacy, mismanagement, discomfort, dissatisfaction, neglect, negligence

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.