vanföreställning på engelska

Här ar alla vanföreställning översättning till engelska

föreställning

[2fÖ:restel:[email protected]] subst.
< föreställning, föreställningen, föreställningar >
- tanke, idé
idea, conception
Exempel:
  • vaga föreställningar om ett liv efter detta - vague ideas about a life after this one
Sammansättningar:
  • vanföreställning - delusion, fallacy
  • föreställningsvärld - dream world
Övrig: idea, conception, delusion, fallacy, dream world

van-

[2vA:n-] förled
- som utgör motsatsen till (det önskade), bristande
mis-, dis-
Sammansättningar:
  • vanföreställning - delusion, fallacy
  • vanskötsel - mismanagement
  • vantrivsel - discomfort, dissatisfaction
  • vanvård - neglect, negligence
Övrig: mis-, dis-, delusion, fallacy, mismanagement, discomfort, dissatisfaction, neglect, negligence

vanföreställning

[2vA:nfö:restel:[email protected]] subst.
< vanföreställning, vanföreställningen, vanföreställningar >
- felaktig uppfattning
delusion (false notion, fallacy)
Övrig: delusion, false notion, fallacy

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.