vant på engelska

Här ar alla vant översättning till engelska

van

[va:n] adj.
< van, vant, vana >
- som fått vänja sig; tränad, erfaren
used to (experienced, skilled)
Exempel:
  • jag är inte van vid den svenska maten - I am not used to Swedish food
  • med van hand - with a practised (deft) hand
Övrig: used to, experienced, skilled

vant

[va:nt] se vänjer
used to
Övrig: used to

vänjer

[vEn:jer] verb
< vänjer, vande, vant, vänj, vänja >
- göra van, träna
accustom
Exempel:
  • vänja sig vid att leva enkelt - get used (become accustomed) to living simply
Uttryck:
  • vänja sig av med ("lägga bort") - get out of the habit of
Övrig: accustom

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.