var på engelska

Här ar alla var översättning till engelska

var

[va:r] se är
was, were
Övrig: was, were

var

[va:r] adv.
- på vilken plats?
Användning: frågande och relativt
where
Exempel:
 • var bor du? - where do you live?
 • jag vet inte var han är - I don't know where he is
Övrig: where

var

[va:r] adv.
- på någon plats
Användning: obestämt
there
Uttryck:
 • här och var ("på olika ställen") - here and there ("in various places")
 • var som helst ("på den plats du önskar") - anywhere ("wherever you like")
Övrig: there

var

[va:r] pron.
< var, vart >
- varje, var och en
every
Exempel:
 • var fjortonde dag - once a fortnight
 • vart tredje år - every third year
 • vi fick en tia var - we got a ten kronor coin each
Uttryck:
 • var och en ("varje person") - everyone
 • var för sig ("varje enskild person el. sak") - separately, individually
 • vi fick var sin tia ("var och en av oss fick en tia") - we got a ten kronor coin each ("each and every one of us got a ten kronor coin")
Övrig: every

var

[va:r] subst.
< var, varet >
- vätska i inflammerat sår
pus
Sammansättningar:
 • varbildning - festering, suppuration, purulence
Övrig: pus, festering, suppuration, purulence

vara

[2vA:ra] se är
< vara, varit, var, vara >
be
Övrig: be

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
Användning: förbindelseverb (kopula) vid predikativ
am/are/is
Exempel:
 • han är snickare - he is a carpenter
 • boken är min - the book is mine
 • jag är 15 år - I am 15
 • det var kallt ute - it is (was) cold outside
 • faktum är att jag hör dåligt - the fact is I am hard of hearing
Övrig: am, are, is

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
- befinna sig, finnas
am/are/is
Exempel:
 • jag har varit i Finland - I have been to Finland
Övrig: am, are, is

är till sig

[ä:r+tIl:sej] verb
< är till sig, var, varit, vara >
- vara upphetsad
be beside oneself
Exempel:
 • hon var alldeles till sig av oro - she was quite beside herself with worry
Övrig: be beside oneself

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.