vara på engelska

Här ar alla vara översättning till engelska

vara

[2vA:ra] se är
< vara, varit, var, vara >
be
Övrig: be

vara

[2vA:ra] subst.
Uttryck:
 • ta vara på ("ta hand om, skydda") - take care of ("look after, protect")
 • ta till vara ("utnyttja, inte kasta bort") - make use of ("utilize, not throw away")

vara

[2vA:ra] subst.
< vara, varan, varor >
- det som köps och säljs; artikel
goods; commodity
Exempel:
 • svenska varor - Swedish goods
 • varor och tjänster - goods and services
Sammansättningar:
 • handelsvara - merchandise
 • köttvara - meat product
 • varusmuggling - smuggling
Övrig: goods, commodity, merchandise, meat product, smuggling

varar

[2vA:rar] verb
< varar, varade, varat, vara >
- räcka, hålla på
last (go on, continue)
Exempel:
 • strejken varade (i) tio dagar - the strike lasted ten days
Övrig: last, go on, continue

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
Användning: förbindelseverb (kopula) vid predikativ
am/are/is
Exempel:
 • han är snickare - he is a carpenter
 • boken är min - the book is mine
 • jag är 15 år - I am 15
 • det var kallt ute - it is (was) cold outside
 • faktum är att jag hör dåligt - the fact is I am hard of hearing
Övrig: am, are, is

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
- befinna sig, finnas
am/are/is
Exempel:
 • jag har varit i Finland - I have been to Finland
Övrig: am, are, is

är till sig

[ä:r+tIl:sej] verb
< är till sig, var, varit, vara >
- vara upphetsad
be beside oneself
Exempel:
 • hon var alldeles till sig av oro - she was quite beside herself with worry
Övrig: be beside oneself

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.